• Nguyễn Minh Tùng 3070 Points
  • Nguyễn Thế Hồng Khê 1070 Points
  • Phạm Thu Thủy 1040 Points