Bài giảng mới 18&19

Phạm Hải Nam posted 2 years ago, 0 Comments
Xin thông báo hai bài giảng 18 & 19 mới được bổ sung để hướng dẫn Bạn cách thiết lập theo dõi địa chỉ IP. Bạn có thể ứng dụng để tìm ra các IP đáng ngờ như:
  • IP click vào các quảng cáo (click tặc) và đưa vào danh sách chặn ở các chiến dịch
  • IP do thám website (cố tình truy cập các đường dẫn không công khai)... để có phương án như block IP
  • Phục vụ quá trình phân tích khi website bị hack, tấn công...