Tag Manager Mastery

NEW
  • admin
  • 75/1000 Students
  • Analytics
  • 19 Lessons /0 Quizes

Bạn đang ứng dụng digital marketing vào kinh doanh?

Bạn cũng hiểu rất rõ vai trò quan trọng của việc thiết lập theo dõi chuyển đổi.

Tuy nhiên Bạn (hoặc nhân viên phụ trách marketing) vẫn cảm thấy lúng túng khi thực hiện?

Không cần tìm kiếm thêm nữa vì đây chính là khoá học Bạn đang cần!

17 bài giảng video chi tiết từng bước sẽ giúp Bạn không bị bỏ lỡ bất kỳ thao tác nào dù là nhỏ nhất.

 

Mục tiêu khoá học

Giới thiệu chung, làm quen với trình quản lý Google Tag Manager (GTM)

Bạn có thể tự thiết lập được các thẻ theo dõi phù hợp với mục tiêu marketing trong suốt quá trình kinh doanh

Có thể sử dụng file json chúng tôi đã tạo sẵn để import một cách nhanh chóng, cho bất kỳ trang web nào

799,000 đ

Additional Details

  • Middle
  • 4 Weeks
  • 2000 points
  • 12/05/2019 16:07
Course Curriculum

Phần 1: Giới thiệu

4 Lessons / 0 Quizes
Bài 1: Vì sao nên sử dụng GTM 10 points
Bài 2: Cách bổ sung mã GTM vào website 50 points
Bài 3: Giới thiệu giao diện công cụ 50 points
Bài 4: Quy tắc đặt tên 50 points

Phần 2: Thiết lập Google Analytics (GA)

8 Lessons / 0 Quizes
Bài 5: Thiết lập mã Google Analytics 10 points
Bài 6: Thiết lập theo dõi sự kiện scroll 50 points
Bài 7: Thiết lập theo dõi sự kiện Timer 50 points
Bài 8: Thiết lập theo dõi sự kiện download 50 points
Bài 9: Thiết lập theo dõi sự kiện gọi điện 20 points
Bài 10: Thiết lập theo dõi đặt hàng 50 points
Bài 11: Thiết lập sự kiện điền form 50 points
Bài 12: Thiết lập mục tiêu tại Google Analytics 50 points

Phần 3: Các nền tảng khác

1 Lessons / 0 Quizes
Bài 13: Thiết lập Facebook Pixel 50 points

Phần 4: Preview & Publish

3 Lessons / 0 Quizes
Bài 14: Kiểm tra hoạt động 50 points
Bài 15: Cài đặt Chrome Extensions 50 points
Bài 16: Import & Export 20 points

Phần 5: Tổng kết

1 Lessons / 0 Quizes
Bài 17: Tổng kết 50 points

NÂNG CAO

2 Lessons / 0 Quizes
Bài 18: Cách thiết lập theo dõi địa chỉ IP cho website Wordpress 50 points 13m
Bài 19: Cách thiết lập theo dõi địa chỉ IP cho website bất kỳ 50 points 15m

About the Instructor

2 Courses
114 Students
2 Reviews
Founder Next Smarter.
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
Best Seller
Trending

More Courses by Phạm Hải Nam

4,990,000 đ
Last update: 3 years ago
  • 0.0
  • 8/100 Students